image/svg+xml
image/svg+xml

Aydınlatma Metinleri


Bartın Üniversitesi olarak, kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, işlenmesi, saklanması, açıklanması/aktarılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktayız.

 

Aşağıda belirtilen aydınlatma metinler ile amacımız; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 10. Maddesi gereğince ve sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceğini, hangi amaçla aktarılabileceğini, hangi yöntem ve hukuki sebepler ile toplanacağını ve haklarınınız konusunda ilgili kişi olarak sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir. Daha fazla bilgi almak için kvkk.bartin.edu.tr adresinde yer alan YÖD-0005 Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Koruma Politikası’nı inceleyebilirsiniz.

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 Sayılı Kanun”)  ve ikincil mevzuat uyarınca, Bartın Üniversitesi (“Üniversite”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde, mevzuatta öngörülen ilkeler doğrultusunda gerekli olduğu süre boyunca işleyebilir, kaydedebilir, saklayabilir, sınıflandırabilir, güncelleyebilir ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak kaydı ile üçüncü taraflara açıklayabilir/aktarabilir.


YÖD-0007 Aydınlatma Metni (Genel)
YOD-0007 Clarification Text (General)
YÖD-0008 Aydınlatma Metni (18-30 Yaş Arası Gönüllüler)
YÖD-0009 Aydınlatma Metni (2886 Sayılı Kanunun Kapsamında İşlem Yapılan Gerçek Kişi-Yüklenici için)
YÖD-0010 Aydınlatma Metni (4734 Sayılı Kanunun Kapsamında İşlem Yapılan Gerçek Kişi-Yüklenici için)
YÖD-0011 Aydınlatma Metni (Aday Öğrenci için)
YÖD-0012 Aydınlatma Metni (Anlaşmalı Üniversite Yetkilisi-Çalışanı için)
YÖD-0013 Aydınlatma Metni (Başvuru Sahibi için (Etik Kurulu)
YÖD-0014 Aydınlatma Metni (Başvuru Sahibi için)
YÖD-0015 Aydınlatma Metni (Buluş Sahibi için)
YÖD-0016 Aydınlatma Metni (Bursiyer için)
YÖD-0017 Aydınlatma Metni (Çalışan Adayı-için)
YÖD-0018 Aydınlatma Metni (Çalışan için)
YÖD-0019 Aydınlatma Metni (Çalışan Yakını için)
YÖD-0020 Aydınlatma Metni (Değerlendirici için)
YÖD-0021 Aydınlatma Metni (Eğitmen için)
YÖD-0022 Aydınlatma Metni (Geçici İşçi (Vizesiz) İçin)
YÖD-0023 Aydınlatma Metni (Jüri Üyesi için)
YÖD-0024 Aydınlatma Metni (Katılımcı için)
YÖD-0025 Aydınlatma Metni (Komisyon Üyesi için)
YÖD-0026 Aydınlatma Metni (Konuşmacı için)
YÖD-0027 Aydınlatma Metni (Konut Sahibi için)
YÖD-0028 Aydınlatma Metni (Kursiyer (BÜDEM) için)
YÖD-0029 Aydınlatma Metni (Kursiyer (BÜNSEM) için)
YÖD-0030 Aydınlatma Metni (Misafir İnternet Kullanıcısı için)
YÖD-0031 Aydınlatma Metni (Misafir Öğretim Elemanı için)
YÖD-0032 Aydınlatma Metni (Müşteri için)
YÖD-0033 Aydınlatma Metni (Öğrenci için)
YÖD-0034 Aydınlatma Metni (Öğretmenlik Uygulaması Kapsamında Gerçek Kişi için)
YÖD-0035 Aydınlatma Metni (Proje Görevlisi için)
YÖD-0036 Aydınlatma Metni (Refarans Olan Gerçek Kişi için)
YÖD-0037 Aydınlatma Metni (Sanatçı için)
YÖD-0038 Aydınlatma Metni (Staj Koordinatörü-Kurum Dışı için)
YÖD-0039 Aydınlatma Metni (Staj Yeri Yetkilisi için)
YÖD-0040 Aydınlatma Metni (Stajyer Öğrenci için)
YÖD-0041 Aydınlatma Metni (Tez Danışmanı için)
YÖD-0042 Aydınlatma Metni (Uluslararası Katılımcı için)
YÖD-0043 Aydınlatma Metni (Veli Vasi Temsilci için)
YÖD-0044 Aydınlatma Metni (Web Sayfası Ziyaretçisi)
YÖD-0045 Aydınlatma Metni (Yurt Dışı Kurum Kuruluş Yetkilisi ve Temsilcisi için)
YÖD-0046 Aydınlatma Metni (Yüklenici-Tedarikçi Firma Çalışanı için)
YÖD-0047 Aydınlatma Metni (Yüklenici-Tedarikçi Firma Yetkilisi için)
YÖD-0048 Aydınlatma Metni (Ziyaretçi için)
YÖD-0058 Aydınlatma Metni (HES-Kodu Toplanması)
YÖD-0059 Aydınlatma Metni (Çevrimiçi Sınav Uygulaması)
YÖD-0060 Açık Rıza Formu-Çevrimiçi Sınav Uygulaması
YÖD-0061 Aydınlatma Metni (Fiziksel Mekan Güvenliği)