image/svg+xml
image/svg+xml

İlgili Kişi Başvuru Süreci

KVKK KAPSAMINDA BAŞVURU SÜRECİ

 

GENEL

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“6698 Sayılı KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Başvuru Sahibi”), 6698 Sayılı KVK Kanunu’nun 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

 

6698 Sayılı KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Bartın Üniversitemiz (“Üniversite”) bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

 

BAŞVURU

 

Bu çerçevede “yazılı” olarak Üniversitemize yapılacak başvurular, “FRM-0645 Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu”nun  (“Başvuru Formu”) çıktısı alınarak;

 

  1. Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile,
  2. Noter vasıtasıyla,
  3. Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Üniversitemize kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle, 
  4. Başvuru formu doldurulup mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanarak kvkk@bartin.edu.tr e-mail adresine elektronik posta ile gönderilmesi suretiyle,

 

tarafımıza iletilebilecektir.

 

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

 

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması)

Bartın Üniversitesi Ağdacı Yerleşkesi Merkez/Bartın,74100

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi 1 yazılacaktır.

Noter Vasıtasıyla Başvuru

Bartın Üniversitesi Ağdacı Yerleşkesi Merkez/Bartın,74100

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi 1yazılacaktır.

Güvenli Elektronik İmza İle Başvuru (Güvenli elektronik imza ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla başvurması)

 bartinuniversitesi@hs01.kep.tr

E-Posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi 1 yazılacaktır.

Mobil İmza ya da E-posta İle Başvuru (İlgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle)

 kvkk@bartin.edu.tr

E-Posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi 1 yazılacaktır.

1 Bu ifadenin yazılmasının talep edilmesi, sadece yetkilendirilen kişilerin erişebilmesi veya içeriğini görebilmesi için istenmektedir.

 

Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Üniversitemizce duyurulacaktır.

 

Başvurular Türkçe yapılmalıdır. Başvurularda talebinizin değerlendirilebilmesi ve tarafınıza dönüş yapılabilmesi için ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

 

  BAŞVURUNUN SONUÇLANDIRILMASI VE BAŞVURU SONUCUNUN BİLDİRİMİ

 

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız 6698 Sayılı KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren en yakın zamanda, en çok otuz gün (30 gün) içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili 6698 Sayılı KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan başvuru formunda belirttiğiniz şekilde tarafınıza ulaştırılacaktır.

 

Talepleriniz kural olarak ücretsiz sonuçlandırılacak olmakla birlikte, talebinizin cevaplandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen tutarlarda ücret talep edilebilecektir.

 

Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Üniversitemiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Üniversitemiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

 

Üniversitemiz talebin sonuçlandırılması için ek bilgiye ihtiyaç duyması veya başvurunun veri sahibi tarafından yapıldığının belge ile kanıtlanamaması durumunda, sizinle “FRM-0645 Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu”nda iletişim bilgileriniz aracılığıyla iletişime geçilebilecektir.

 

BAŞVURU FORMU

 

Veri sahipleri tarafından 6698 sayılı KVK Kanunu’nun 11’inci maddesi çerçevesinde yapılacak başvuruları daha hızlı ve sağlıklı değerlendirebilmek amacıyla Üniversitemiz tarafından “FRM-0645 Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu” oluşturulmuştur.

 

Başvuru formun doldurulması ile ilgili sorularınızı mesai gün ve saatleri (Pazartesi-Cuma 08:30-12:30/13:30-17:30) içerisinde Üniversitemiz 0378 233 50 33 numaralı telefon numarasından ulaşarak bize iletebilirsiniz.

 

Başvuru formu doldurmadan önce, kvkk.bartin.edu.tr adresi Politikalar menü başlığı altında yayımlanan Üniversitemiz ‘YÖD-0005 Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Koruma Politikası’nı okuyarak Üniversitemiz veri işleme faaliyeti ve 6698 sayılı KVK Kanunu’nun 11 inci maddesinde belirtilen haklarınız konusunda bilgi sahibi olabilirsiniz.

 

6698 Sayılı KVK Kanunu kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla bildiririz.

Saygılarımızla,

 

Başvuru Formu